Bankens nettside inneholder cookies, blant annet for å forbedre kvaliteten for bruk av nettsiden. For å kunne bruke vår nettside aksepterer du bruk av cookies. Ytterligere informasjon om cookies og hvordan du kan deaktivere dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Eksportremburs

Three happy women eating icecream in town

En remburs minsker risikoen når du gjør forretninger på visse markeder og er den sikreste betalingsformen både for kjøper og selger. Eksportremburs egner seg bra hvis du gjør forretninger med land som har brist på valuta. Eksportremburs anbefales også hvis kjøperen har svak betalingsevne eller om du eksporterer spesiallaget utstyr.

Slik fungerer det

Rembursen er en kombinasjon av bankgaranti og et betalingsoppdrag, hvor selgers og kjøpers bank medvirker. Kjøperens bank garanterer selgeren betaling under visse betingelser.

Forretningsavtalen ligger til grunn for betingelsene i rembursen. En remburs er ugjenkallelig og kan ikke endres eller annulleres uten samtlige parters samtykke.

Remburser behandles iht regelverket fra Internasjonale Handelskammer, (ICC) UCP 600. Reglene beskriver partenes forpliktelser. De fleste bankene i verden har vedtatt disse reglene.
 

Tips og råd

  • Forretningsavtalen bør dekke alle deler i forretningen - for eksempel hvem skal betale respektive lands kostnader
  • Har kjøper leverandørkreditt? Diskuter gjerne finansiering med oss.
  • Er landet du eksporterer til økonomisk eller politisk ustabilt, er det en mulighet for at Swedbank tar betalingsansvaret for rembursen. Dette kalles for en Bekreftet Remburs
  • Bankene gransker kun dokumenter iht rembursen - ikke selve varen
  • Med rembursen som sikkerhet kan Swedbank diskontere den bekreftede rembursen. Som selger kan du forbedre din likviditet og finansiere kreditten som du tilbyr din kunde.

 

Liten ordliste for trade finance 

 

Lukk Skriv ut