Bankens nettside inneholder cookies, blant annet for å forbedre kvaliteten for bruk av nettsiden. For å kunne bruke vår nettside aksepterer du bruk av cookies. Ytterligere informasjon om cookies og hvordan du kan deaktivere dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Valutalån

Et valutalån er en kreditt i en annen valuta enn NOK. Dersom bedriften har inntekter eller verdier i en annen valuta enn NOK kan det være lurt å ta opp lån i samme valuta.

Bedriften kan betale renter og avdrag med samme valuta, og reduserer dermed risiko forbundet med valutakurssvingninger. De vanligste lånene finner man i EUR, GBP, JPY, USD og CHF. Det er den aktuelle valutaen som bestemmer rentesatsen.

Rentesatsen settes som regel for en 3 måneders periode, men den kan også settes for helt andre perioder; for eksempel 1 måned, 6 måneder eller 12 måneder. Et valutalån løper på normalt 1 til 12 måneder.

Råd og tips

  • For å minimere valutarisikoen skal man ha inntekter eller innskudd i samme valuta som lånet, eller man kan velge å terminssikre lånet
  • Før man velger et valutalån er det viktig å analysere hvor risiki og muligheter ligger

Kontakt din bedriftsrådgiver direkte, eller kontakt oss via e-post eller telefon.

Lukk Skriv ut