Bankens nettside inneholder cookies, blant annet for å forbedre kvaliteten for bruk av nettsiden. For å kunne bruke vår nettside aksepterer du bruk av cookies. Ytterligere informasjon om cookies og hvordan du kan deaktivere dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Nedbetalingslån

Focused business people in meeting.

Nedbetalingslån er langsiktig finansiering av bedriftens eiendeler, for eksempel ved kjøp av eiendom, produksjonsutstyr, transportmidler og fartøy, eller oppkjøp av bedrifter.

Sikkerhet for lånet vil normalt være knyttet til investeringsobjektet. Nedbetalingstiden er avhengig av investeringen og bør ikke overstige inversteringsobjektets økonomiske levetid.

Avdragstid, rentesats og øvrige vilkår vil avhenge av bedriftens betalingsevne, samt verdien av pantesikkerhet som kan stilles.

Bedriften kan velge om den skal betale fast rente, flytende rente eller en kombinasjon av disse.

Lukk Skriv ut