Bankens nettside inneholder cookies, blant annet for å forbedre kvaliteten for bruk av nettsiden. For å kunne bruke vår nettside aksepterer du bruk av cookies. Ytterligere informasjon om cookies og hvordan du kan deaktivere dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Depositumskonto

Two business women on their way to a meeting.

Opprettes i forbindelse med inngåelse av leieforhold. Depositumet stilles som sikkerhet av leietaker for at leietaker opprettholder sine forpliktelser i forbindelse med leiekontrakten.

Kontoen åpnes i leietakers navn. Leietaker og utleier registreres i felleskap som disponenter.

Innskuddsbeløpet er sperret, det vil si at ingen av partene kan disponere midlene så lenge leieforholdet varer. Når leiekontrakten utløper eller blir oppsagt, tilfaller påløpte renter leietaker.

 

Lukk Skriv ut